Alchymisté

„Já říkal, že se na to nemá svítit!“ rozčiloval se Chemik mezi záchvaty kašle a mával si rukou před obličejem, aby alespoň trochu rozptýlil zápach, připomínající zkažená vejce. „Je to ta poznámka dole na stránce,“ ukázal k otevřené knize.
„Tam se píše, že se to nemá míchat. Svítit se nemá na něco jinýho,“ trval si na svém Vědec, zatím co se snažil otevřít sklepní okénko a pustit dovnitř čerstvý vzduch. Šlo to ztuha, ale po několika schůzkách v provizorní laboratoři už věděl, kde správně zatlačit.
„Ale myslím, že jsme na dobré cestě,“ ozval se Dědic.
„Jo, možná tak k výrobě pukavců.“ rýpnul si Skeptik a se znechuceným výrazem zamířil k pracovnímu stolu, aby uklidil pozůstatky dalšího nepovedeného pokusu.
“Počkej,” zastavil ho Chemik. “Myslím, že se tam něco děje.”
Parta amatérských alchymistů s užaslým výrazem sledovala, jak látka na dně kádinky pomalu ale jistě mění barvu.
„Wow…“ zašeptal Romantik.

Zápis z jejich schůzky zněl poprvé pozitivně: „Při lapení vesmírné substance vystavením
ostrému elektrickému světlu vzniká nepříjemný zápach, ale zdá se, že na výsledek nemá tato
skutečnost vliv. Pokus 18 proběhl úspěšně.“


Alchymisty spojuje jejich zájem o vědu. Nějakou dobu na slepo zkoušeli pokusy, o kterých našli záznamy na internetu a v knihách, než narazili v antikvariátu na Almanach – sborník více či méně realistických magicko-chemických postupů a informací. Od alchymistických značek po cizí jazyky a abecedy, od sběru ektoplazmy po kámen mudrců, v knize nezůstala jediná
ručně psaná poznámka, kterou by neprozkoumali a nezkusili přeložit. I nadále se jim však nedařilo kterýkoliv z pokusů úspěšně provést. Až tehdy večer.

Na skupinku čeká ve hře luštění šifer, ale hlavně provádění skutečných chemických pokusů.

Ukázkové archetypy:
Dané archetypy si můžete upravit dle svých preferencí, nemusejí být obsazeny všechny nebo si můžete vytvořit váš vlastní.

Chemik
Součástí studia téměř každého oboru vědy je také jeho historie. A jak lépe se o ní dozvědět, než si to sám zkusit? 

Romantik
Historické romány se zasloužily o to, že každý vidí za alchymií bádání, poznávání a hledání tajemství. A nepovedené pokusy? O těch se skoro nemluví, takže určitě nebudou tak podstatné.

Skeptik
Ve skupince je jeho kamarád, který snad těm nesmyslům vážně věří. Jediný způsob, jak ho přesvědčit, že to prostě fungovat nemůže, bylo zapojit se.

Dědic
Dědeček byl achymista, tatínek byl alchymista, no prostě je to v rodině. Přece nezahodí rodinnou tradici, zvláště když jsou tak blízko velkému objevu (stejně jako před padesáti a sto lety).

Potrhlý vědec
Kouří se z toho? Svítí to ve tmě? Mění to barvy? Co na tom, že ty výpary vyvolávají nevolnost, prostě budeme větrat!

Chuďas
Vždycky měl hluboko do kapsy a skočí po každé šanci si něco vydělat. Kámen mudrců by to rozhodně mohl změnit, a vlastně může jen získat.

Hledač
Uvědomuje si, jak strašně krátký je život, a tak ho láká elixír věcného mládí.